Nervsjukdomar

Nervsjukdomar är åkommor som på något sätt har drabbat nervsystemet. Det kan vara allt från migrän till Parkinsons sjukdom.


Nervsjukdomar

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

De nervceller som kontrollerar kroppens motoriska funktioner bryts ner, vilket leder till muskelförtvining. Sjukdomen är obotlig och kommer att sprida sig till resten av kroppen. Tillslut gör muskelförtviningen att man inte längre kan andas. Orsaken till att de motoriska nervcellerna bryts ner är oklar.

Läs mer om på ALS.se.

Parkinsons sjukdom

Hos de som drabbats av Parkinsons sjukdom ser man en minskad dopamintillverkning i hjärnan. Dopamin används av hjärnan för att kontrollera de nervimpulser som styr kroppens rörelse. Symptom på Parkinsons sjukdom är att man får svårt att röra sig, skakningar och hämmade rörelser.

Multipel Skleros (MS)

MS är en sjukdom som attackerar hjärna och ryggmärg och gör att de nervimpulser som skickas och tas emot störs på olika sätt. Symptomen är olika beroende på vilka nervtrådar som angrips.

Migrän

Det är okänt exakt vad som orsakar migrän men att sjukdomen till stor del är ärftlig. Vidspridda teorier är att det primärt är ett nervsystemfel som leder till överkänslighet för nervsignaler alternativt ökad nervsignalering.

Epilepsi

Epilepsi är elektriska urladdningar i hjärnans nervceller.

Demens, Alzheimers sjukdom

Vid demenssjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom skrumpnar nervcellerna i ett eller flera av hjärnans områden.

Polio

Polio är ett virus som attackerar de motoriska nervcellerna. I Sverige ingår det vaccination mot polio i det så kallade barnvaccinationsprogrammet och de flesta har livslångt skydd mot polio.

Cerebral pares (CP)

Området i hjärnan som styr nervsignaler för kroppens rörelser är skadat.

Huntingtons sjukdom

En ärftlig hjärnsjukdom som drabbar en nervknut i storhjärnan. Symptomen är ofrivilliga rörelser och demens.

Tourettes

En neuropsykiatrisk sjukdom som bland annat orsakar ofrivilliga rörelser.

Guillain-Barréssyndrom

Drabbar det perifera nervsystemet.

Kleine-Levins syndrom

En ovanlig neurologisk sjukdom som gör att man måste sova överdrivet mycket.