Olika nervtyper

Kroppens nerver kan styras från hjärnan och/eller från ryggmärgen. Ryggmärgsnerverna sköter exempelvis reflexerna helt själv. Det skulle ta för lång tid om signaler även var tvungna att skickas till hjärnan.


olika-nervtyper

De största nerverna i en människans nervsystem.

Hjärnnerver

Hjärnnerverna, kranialnerver, utgår från cellkroppar i hjärnstammen. En del av dessa leder information från olika platser i kroppen tillbaka till hjärnan. Det finns tolv par hjärnnerver:

 • Luktnerven
 • Synnerven
 • Ögats rörelsenerv (består av tre nerver)
 • Trillingnerven
 • Ansiktes rörelsenerv
 • Hörsel och balansnerven
 • Tung-svalgnerven
 • Lung-magnerven
 • Hjälpnerven eller binerven
 • Tungans rörelsenerv

Ryggmärgsnerver

I ryggmärgen finns de nerver som sköter kroppens rörelse. De är 31 stycken, och har fått sina namn efter den nivå i kotpelaren de utgår ifrån:

 • Åtta par halsnerver
 • Tolv par bröstnerver
 • Fem par ländnerver
 • Fem par korsnerver
 • Ett par svansnerver

Ryggmärgsnerverna leder information till och från hjärnan och kroppen. Ryggmärgen är som en omkopplingsstation. De sköter även kroppens reflexer. Informationen behöver alltså inte först skickas till hjärnan innan kroppen får till uppgift att på något sätt röra sig.

Om vi exempelvis har handen på en varm platta så tar det längre tid för oss att ta bort handen om hjärnan måste meddelas innan vi kan flytta handen, och vi skulle ha bränt oss mer. Detta kallas för skyddsreflex, men det finns även andra reflexer. Exempelvis knäreflexen, blinkreflexen och pupillreflexen.

Nerver som inte kan påverkas av viljan

Nerverna som styr våra inre organ kan vi inte själv påverka. De nerverna styr kroppens grundläggande funktioner och kan påverka kroppens inre organ. De kan exempelvis påverka hjärtverksamheten, blodtrycket och aktiviteten i mag-tarmkanalen. Men också aktivera exempelvis adrenalin.